OLIMPIADA WIEDZY O BANKACH

Dnia 30 listopada 2012 roku odbyły  się eliminacje szkolne Olimpiady Wiedzy o Bankach

Hasło przewodnie bieżącej edycji to „Płatności bezgotówkowe w Polsce,

W etapie szkolnym brało udział  39  uczniów z Technikum kształcącym w zawodzie technik ekonomista, technik handlowiec i Liceum Ogólnokształcącego.

Celem Olimpiady jest kształtowanie i pogłębianie wiedzy uczniów o obrocie bezgotówkowym, jego formach i instrumentach oraz zapewnienie zaufania ucznia  do obrotu opierającego się na powstałych wcześniej relacjach między bankiem a klientem .

W dniu 12.12.2012 opublikowana będzie  lista osób zakwalifikowanych do II etapu Olimpiady.