OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI VII edycja – społeczna odpowiedzialność biznesu

1 grudnia .2011r. odbyły się eliminacje szkolne VII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości.

Hasło przewodnie bieżącej edycji to „Społeczna odpowiedzialność biznesu”

 W etapie szkolnym brało udział  36  uczniów z Technikum Ekonomicznego.

Celem Olimpiady jest uświadomienie młodzieży konieczności zachowywania się w sposób przedsiębiorczy, jeżeli chce ona realizować własne cele w życiu prywatnym i zawodowym.

Uczniowie rozwiązali testy na miarę swoich możliwości i posiadanej wiedzy. Maturzyści
z pewnością będą mieli  okazję wykorzystać zdobytą wiedzę  na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe , natomiast uczniowie klas III będą dalej pracować w celu uzyskania lepszych wyników w przyszłym roku. Lista osób zakwalifikowanych do zawodów II stopnia zostanie zamieszczona  9 stycznia 2012r. na portalu Olimpiady.

 Gratulujemy  wszystkim uczestnikom!

Opiekun : Grażyna Kinderman