OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Hasło VIII edycja: Ludzie w przedsiębiorstwie

5 grudnia .2013r. odbyły się eliminacje szkolne IX edycji Olimpiady Przedsiębiorczości.

Hasło przewodnie bieżącej edycji to „Własna firma”

W etapie szkolnym brało udział  23  uczniów z Technikum kształcącym w zawodzie technik ekonomista i handlowiec.

Organizatorem Olimpiady Przedsiębiorczości jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Współorganizatorami Olimpiady Przedsiębiorczości są: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Celem Olimpiady jest uświadomienie młodzieży konieczności zachowywania się w sposób przedsiębiorczy, jeżeli chce ona realizować własne cele w życiu prywatnym i zawodowym.

Uczniowie rozwiązali testy na miarę swoich możliwości i posiadanej wiedzy. Maturzyści
z pewnością będą mieli  okazję wykorzystać zdobytą wiedzę  na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe , natomiast uczniowie klas II i III będą dalej pracować w celu uzyskania lepszych wyników w przyszłym roku. Lista osób zakwalifikowanych do zawodów II stopnia zostanie zamieszczona  13 stycznia 2013r. na portalu Olimpiady.

Opiekun: Grażyna Kindeman