Ogrodzenie gotowe

W naszej szkole  odbyła się wczoraj uroczystość oddania do użytkowania nowego ogrodzenia od strony ul. Staszica. Ze względu na okoliczności epidemiczne uroczystość była skromna, jednak bardzo ważna dla społeczności Staszica.
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Tadeusz Sobol – Starosta Nakielski, Tomasz Miłowski – Wicestarosta Nakielski oraz Dariusz Jan Betscher –  dyrektor Staszica. Prace trwały od grudnia 2019 r. do 4. maja 2020 r. a ich efektem jest doskonale komponujące się z otoczeniem ogrodzenie, które zastąpiło starą konstrukcję z roku 1960.
Jego stan budził poważne zastrzeżenia, a dzięki przychylności organu prowadzącego szkołę  po wielu latach starań udało się spełnić oczekiwania społeczności Staszica.
W uroczystości poza wspomnianymi wcześniej osobami wzięli udział Magdalena Gapińska – wicedyrektor szkoły, Karol Lizak – opiekun SU oraz Natalia Mrotek, przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego, która na ręce pana Starosty złożyła serdeczne podziękowania dla wszystkich osób, które przekazując szkole środki na nowe ogrodzenie, przyczyniły się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa uczniów oraz zdecydowanej poprawy estetyki otoczenia.
Przy okazji przypominamy, jak zmieniała się nasza szkoła na przestrzeni lat.
Autor: Zespół Szkół im. S. Staszica w Nakle n. Not.
Zdjęcia: Karol Lizak, Zbigniew Kubisz