Ogólnopolski Próbny Egzamin dla uczniów Technikum Obsługi Turystycznej

        10 maja uczniowie kl. III Technikum Obsługi Turystycznej ZSP im. S. Staszica przystąpili do Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Potwierdzającego kwalifikacje T.13 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych.

        Koncepcja przystąpienia do Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Zawodowego podyktowana jest troską i myślą o uczniach, którzy przygotowują się do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w swoim zawodzie. Poprzez uczestnictwo chcemy, aby nasze egzaminy dawały w pełni obiektywną możliwość sprawdzenia się uczniów z wiedzy zawodowej. Zadania Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Zawodowego opracowywane są w standardzie wymagań egzaminacyjnych CKE, jest on dla uczniów swoistym „przetarciem szlaków” i oswojeniem się z formułą i atmosferą egzaminu właściwego, a dla nauczycieli formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji.

        Arkusze zadań egzaminu są unikalne i powstają wyłącznie na potrzeby tego egzaminu przy współpracy z nauczycielami przedmiotów zawodowych z wieloletnim doświadczeniem, kierownikami szkoleń praktycznych w swoich specjalnościach, czynnymi egzaminatorami OKE i twórcami zadań egzaminacyjnych dla CKE oraz autorami podręczników przedmiotów zawodowych.

Koordynatorami egzaminu byli nauczyciele przedmiotów zawodowych – turystycznych.

autor: Karol Lizak