Ogólnopolski Konkurs Informatyczny

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Informatycznym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

„TWOJE NAJWIĘKSZE MARZENIE. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA W DOWOLNYM PROGRAMIE GRAFICZNYM”

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z p. Michałem Hopfingerem

 

—————————————————————–

 

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

„TWOJE NAJWIĘKSZE MARZENIE. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA W DOWOLNYM PROGRAMIE GRAFICZNYM”

 ———————————

            Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu informatyki, a w szczególności rozwijanie umiejętności ściśle związanych z grafiką komputerową. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, bez względu na stopień zdolności plastycznych. Najważniejszy jest pomysł i wykazanie się kreatywnością oraz pobudzenie własnej wyobraźni.

 —————————— 

Organizatorem konkursu są Techniczne Zakłady Naukowe w Dąbrowie Górniczej pod patronatem :

mgr Zbigniew Podraza – prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza

mgr Robert Karlik – Dyrektor TZN i Prezes MKS Dąbrowa Górnicza,

 ———————- 

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych informatyką oraz posiadających bogatą wyobraźnię.
 2. Udział w konkursie jest bezpłatny i może w nim wziąć udział każdy zainteresowany uczeń.
 3. Rozpoczęcie konkursu następuje dnia 10 stycznia 2011.

 ———————-

 1. Zadanie uczestników polega na samodzielnym wykonaniu projektu na temat:                                              „Twoje największe marzenie. Kompozycja przestrzenna w dowolnym programie graficznym” . Praca może zostać wykonana w szkole lub w domu.
 2. Podczas wykonywania zadania można korzystać z dowolnego programu do tworzenia grafiki.
 3. Projekt może być utworzony z brył geometrycznych, cieni i wszystkich narzędzi dostępnych w programie w danej aplikacji.
 4. Wykonane zadanie wraz z 10 etapami tworzenia należy dostarczyć na płytach CD opisując je imieniem i nazwiskiem autora pracy oraz nazwą szkoły z dopiskiem „Kompozycja przestrzenna”
 5. Termin dostarczenia prac upływa dnia 7 marca 2011.
 6. Prace otrzymane po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

 

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dyrekcję Technicznych Zakładów Naukowych w składzie:

 • mgr inż. Monika Zobek
 • mgr inż. Michał Dudek
 • mgr Grażyna Zabiegała
 • mgr inż. Krzysztof Sulej
 • mgr Danuta Porc

 

Elementy podlegające ocenie:

 • Złożoność,  zgodność tematyczna,
 • Format,
 • Kreatywność- zintegrowanie własnych umiejętności i stworzenie nowej wartości,
 • Estetyka – atrakcyjność pracy.