OGŁOSZENIE

Od dnia 7 maja ponawiamy akcję NAKRĘTKA.
Zbieramy plastikowe nakrętki, które wrzucać można do pojemnika znajdującego się na holu szkoły.
Zostaną one przekazane na cele charytatywne.

Rada Samorządu Uczniowskiego