Odeszła ś.p. Bronisława Sobecka

W wieku 92 lat zmarła ś.p. prof. Bronisława Sobecka, która wiele pokoleń nauczała w Liceum Pedagogicznym oraz Technikum Spożywczym w Nakle.

Bronisława Sobecka urodziła się 16 listopada 1922 roku w Rozumnej, w województwie wileńskim. Pierwszą pracę podjęła w lipcu 1950 r. w Państwowym Liceum Pedagogicznym w Toruniu. Od 1 września 1954 r. pracowała w Liceum Pedagogicznym w Nakle. Następnie była nauczycielem matematyki w Technikum Przemysłu Spożywczego. Tu pracowała aż do przejścia na emeryturę w listopadzie 1977 roku. W latach 1977-84 pracowała w niepełnym wymiarze czasu pracy jako emeryt.

Wspominana jako ciepła i pomocna osoba oraz nauczyciel z ogromną wiedzą.

Pogrzeb ś.p. prof. Bronisławy Sobeckiej odbędzie się w środę, 8 lipca, o godz. 14.00 na nakielskim cmentarzu przy ul. Bohaterów