ODBIÓR ŚWIADECTW I DYPLOMÓW

Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie oraz dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe są do odbioru w szkole. Ze względu na epidemię podczas pobytu na terenie szkoły należy zachować wszelkie konieczne środki ostrożności.
Odbiór możliwy jest w godzinach pracy sekretariatu począwszy od dnia 8. kwietnia 2021 r.