Odbiór świadectw i dyplomów!

Odbiór  świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji styczeń – luty 2020 będzie możliwy od 31 marca 2020 r. w gabinecie kierownika szkolenia praktycznego.
Zapraszamy z dowodem osobistym !
Kierownik szkolenia praktycznego
Grażyna Kinderman