ODBIÓR ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI

MATURZYŚCI A.D. 2020
Zapraszamy po odbiór świadectw dojrzałości od wtorku, dn. 11. sierpnia 2020 r. w godzinach 10.00-13.00.
Od dnia 20. sierpnia świadectwa będzie można odbierać w godzinach pracy sekretariatu szkoły.
Przypominamy o dezynfekcji dłoni przy wejściu do szkoły oraz zakrywaniu ust i nosa maseczką lub przyłbicą.