Odbiór indywidualnego harmonogramu zdawania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Proszę wszystkich  absolwentów i uczniów, którzy złożyli deklarację  przystąpienia do egzaminów poprawkowych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie o odbiór indywidualnego harmonogramu zdawania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Sesji 1.: styczeń – luty 2020.
Kierownik praktycznej nauki zawodu
Grażyna Kinderman