Obóz naukowy młodzieży ZSP im. Stanisława Staszica w Białymstoku

W ramach grantu Starostwa Powiatowego w dniach od 13.09.2011 do 18.09.2011 uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica brali udział w obozie naukowym pod hasłem „A to Polska właśnie” na kresach wschodnich. Celem wypoczynku było rozwijanie wśród młodzieży twórczych pasji, wyrabianie wrażliwości na piękno i bogactwo polskiej kultury Białegostoku i okolic, kształtowanie postaw tolerancji dla różnorodności religijnej i etnicznej oraz wdrażanie dla aktywnej turystki pieszej i rowerowej.

W trakcie pobytu we wschodniej części Polski uczniowie mieli możliwość poznać najciekawsze zabytki Białegostoku, kulturę Podlasia, wędrować Szlakiem Dziedzictwa Żydowskiego. W tym celu odbyła się wycieczka rowerowa do Muzeum Wystroju Wnętrz Pałacowych z XVII i XVIII wieku, znajdującego się w Choroszczy, w dawnej siedzibie Pałacu Branickich. Kolejnym etapem rowerowej wyprawy był Tykocin, miasteczko uznawane za centrum kultury żydowskiej na Podlasiu.

W miejscowej synagodze młodzież uczestniczyła w niepowtarzalnej lekcji historii, w której brali tez udział rówieśnicy z Izraela. Dalej będąc na Placu Stefana Czarnieckiego, przy pomniku hetmana, a następnie przechodząc obok pomnika Orła Białego, uczniowie poznali dzieje Tykocina od strony historii polskiej.

W ramach obozu naukowego dotarliśmy szlakiem Tatarów polskich do Sokółki oraz do Bohonik,  miejscowości położonej przy granicą z Białorusią. W Bohonikach młodzież zwiedzała meczet, jurtę tatarską i cmentarz muzułmański, a  o dawnym i dzisiejszym życiu  Tatarów w Polsce dowiedziała się z barwnej opowieści  kustoszki „pamięci Tatarów”.

W Krynkach, gdzie znajdował się jeden z największych cmentarzy żydowskich, uczestnicy obozu przekonali się o nieuniknionym odchodzeniu w niepamięć śladów kultury żydowskiej. Największe wrażenie na wszystkich wywarł Supraśl, centrum kultury prawosławnej. W miejscowym kościele można było podziwiać wnętrza, znane z filmu „U Pana Boga za piecem”.

Miejscem naszego stałego pobytu był nieznany dotąd Białystok. Zwiedzając to miasto uczestnicy podążali szlakiem białostoczanina, Ludwika Zamenhofa, twórcy języka esperanto. W poznawaniu uroków Białegostoku pomógł nam nauczyciel języka angielskiego, pracujący w I Liceum Ogólnokształcącym w tym mieście.

Skorzystaliśmy także z zaproszenia odwiedzenia tejże szkoły, by obejrzeć tam odbywający się międzynarodowy turniej piłki ręcznej dla niewidomych. Mieliśmy okazję zobaczyć mecz pomiędzy reprezentacjami Polski i Izraela.

Podczas zwiedzania szkoły uczniowie zatrzymali się przed tablicą, upamiętniającą tragiczną śmierć maturzystów, którzy pielgrzymowali do Częstochowy.

Nasze wieczory wypełniały: wyjście do kina na film Woody Allena „O północy w Paryżu”, obejrzenie sztuki teatralnej Sergiusza Piaseckiego „Zapiski oficera Armii Radzieckiej”, a bardziej wysportowani mogli sprawdzić swoje możliwości na ściance wspinaczkowej.

Był to pierwszy etap programu „A to Polska właśnie” na kresach wschodnich. Następny, taką mamy nadzieję, będzie obejmował litewską część Podlasia, w której uczniowie będą mogli poznać Suwałki, Sejny i inne miejscowości. Liczymy na to , że w przyszłości, młodzież również  otrzyma wsparcie finansowe ze strony Starostwa Powiatowego.

Opiekunami obozu byli: Małgorzata Sass-Jakóbczyk, Wioletta Traczyk oraz Witold Szarszewski.

                                                                                              Uczestnicy i organizatorzy obozu