Obchody Czerwcowe w Gdańsku

     W  dniach  od  3  do 7   czerwca 2019 roku  harcerze   Drużyny  im. Ireny  Sendlerowej wraz     z  grupą  młodzieży  naszej  szkoły  brali udział  wyjeździe  studyjnym  do  Gdańska. Pobyt  związany był  z  realizacją projektu „ Rok 1989-Polska  droga  do niepodległości”.

     Pierwsza część projektu  związana   była z  pobytem  w  Gdańsku,  gdzie  odbywały  się główne  uroczystości   „30  Rocznicy  Wyborów   4  Czerwca 1989roku”.  Pierwszego  dnia pobytu  spotkaliśmy  się  z  głównym  twórcą  wydarzeń  1989 roku, prezydentem Lachem Wałęsą.  Był ona inicjatorem  Okrągłego Stołu,  animatorem  wyborów czerwcowych, twórcą  rządu  Tadeusza  Mazowieckiego. W  czasie spotkania ,  które było  dla  nas  wielkim  przeżyciem,  usłyszeliśmy  od  Pana  Prezydenta  Lecha  Wałęsy  przesłanie:   to od nas,  młodych będzie zależeć kształt demokratycznej  Polski.  To od  naszych  działań zależeć będzie nasz los, los  Polski i Europy.  Na koniec  spotkania  wręczyliśmy Panu  Prezydentowi bukiet  kwiatów /obchodził  w  tym  dniu  imieniny/, oraz  prezent w  postaci  albumu fotograficznego przedstawiającego  powiat  nakielski  z dedykacją od   starosty nakielskiego  Tadeusza  Sobola.

     W  kolejnych  dniach  zwiedzaliśmy  miejsca  związane z polską drogą do niepodległości.         W czasie  pobytu  w  Gdyni  byliśmy  w  miejscach  tragedii  Grudnia  1970 roku. W mieście  tym  zwiedziliśmy  Muzeum   Emigracji,  gdzie  mogliśmy  zapoznać  się   z ważnym  fragmentem  naszej  historii  tj.  emigracją  zarobkową,  polityczną  Polaków  na  przestrzeni  ostatnich  wieków.   Miejscem   w którym głównie gościliśmy  było  Europejskie  Centrum  Solidarności, w którym odbywały  się   najważniejsze uroczystości  obchodów  Święta  Czerwcowego.  Zwiedziliśmy wystawę  stałą   pokazującą,  narodziny  Solidarności, wydarzenia  stanu  wojennego  aż po rok 1989.  Obejrzeliśmy  także wystawy  okolicznościowe:  fotograficzną „  Chris  Niedenthal  Polska  –  Chiny  –  Europa   1989”,  „Rzecz  o  Wolności  –  30  Lat  Wolności”  poświęconą  rocznicy  wyborów  czerwcowych.  Z wielką ochotą wysłuchaliśmy  w  koncertu  „30 Lat  Wolności”, w  którym  wystąpili między innym: Lady  Pank, Maciej  Maleńczuk, Kamil  Bednarek,  Raz  Dwa Trzy, Krzysztof  Zalewski.

     Piękna pogoda pozwoliła nam na pobyt na sopockim molo, parku oliwskim i ciekawych miejscach Gdańska.

     Pobyt  w  Gdańsku  był pierwszą  częścią  projektu, drugą będziemy  realizować  w czasie  wrześniowego  wyjazdu do  Warszawy. Będzie on  związany  z rocznicą utworzenia  rządu  Tadeusza  Mazowieckiego. Realizacja obu  wyjazdów jest możliwa dzięki wsparciu  finansowym  Starostwa  Powiatu Nakielskiego.

Autor: Witold Szarszewski