NOWY SAMORZĄD SZKOŁY

Przewodniczący samorządu szkoły – Dawid Ormiński
Zastępca przewodniczącego szkoły – Sandra Nowak
Skarbnik samorządu szkoły – Karol Kalaczyński
Sekretarz samorządu szkoły – Klaudia Gajewska
Rzecznik praw ucznia – Romka Kominiak
Opiekun samorządu szkoły – Paweł Gorecki