Nie całkiem przeminiemy…

        21. lutego 2019r. o godzinie 10.00 pan Starosta, Tadeusz Sobol, dokonał uroczystego otwarcia nowej auli szkolnej. Pan dyrektor, Dariusz Jan Betscher, podziękował za środki finansowe, które szkoła otrzymała od organu prowadzącego na wykonanie inwestycji. Pan Starosta, Tadeusz Sobol, wraz z zaproszonymi gośćmi, zobaczył również salę historyczną z izbą pamięci oraz salę polonistyczną. Zwiedzanie szkoły skłoniło pana Starostę do wspomnień, kiedy to sam był uczniem naszej szkoły.

        Następnie w auli odbyła się pierwsza część wydarzenia, jakim było wmurowanie kapsuły czasu. Spotkanie uświetnili, Pan Starosta, dyrekcja szkoły, przewodnicząca Prezydium Rady Rodziców, pani Beata Sobala, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, Mikołaj Budnik, fundator tablicy do kapsuły czasu, pan Sławomir Szczepaniak, Drużyna Harcerska działająca w naszej szkole, młodzież oraz pomysłodawcy i wykonawcy projektu, pan Witold Szarszewski, pan Krzysztof Borus oraz pani Agnieszka Poskrop.

        Nauczyciel historii, pan Witold Szarszewski, opowiedział zgromadzonym, że idea kapsuły czasu zrodziła się w czasie realizacji przez pana Krzysztofa Borusa oraz pana Witolda Szarszewskiego projektu związanego z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości, pt. Równolatkowie Niepodległej, zawsze bowiem kapsuły powstają w związku z ważnymi wydarzeniami i rocznicami. W pigułce naszych czasów umieszczone zostały zdjęcia grona pedagogicznego obecnie pracującego, ale też starsze fotografie. Za sto lat obejrzeć będzie można również zdjęcia poszczególnych klas z roku szkolnego 2018/2019, pracowników administracji i obsługi. Przyszłe pokolenia poczytać będą mogły między innymi informacje dotyczące działalności drużyny harcerskiej, kalendarium szkoły, szkic monograficzny autorstwa Barbary i Henryka Podejko, gazetki szkolne, tomik poetycki Oczyszczenie autorstwa Agnieszki Poskrop. Mamy nadzieję, że nasi następcy odtworzą również film o małej ojczyźnie autorstwa uczniów klasy IIIe i pani Justyny Narożnej.

        Pomysłodawca naszej szkolnej kapsuły czasu zaznaczył, że kolejnym punktem projektu będzie obchodzona w roku 2020 rocznica 100 – lecia przyłączenia Nakła do ojczyzny. Wówczas kapsuła zostanie uzupełniona o kolejne źródła informacji, tym razem dotyczące naszego miasta, które miedzy innymi udostępni Starostwo Powiatowe w Nakle n. Notecią, i zamknięta na stałe.

        Bibliotekarz szkoły przeczytała tekst własnego autorstwa Mała ojczyzna umieszczony również w kapsule czasu, którym chciała przekazać myśl, że rzeczy wielkich dla ojczyzny podejmują się ludzie, u których w młodości wykształcono patriotyzm lokalny, to znaczy miłość i szacunek do miejsca, z którego się wywodzimy, dbałość o to miejsce i poczucie przynależności. Wyraziła nadzieję, powołując się na znane słowa „Non omnis moriar”, że i my budujący dzisiaj szkołę, nie całkiem przeminiemy, odkryci na nowo, za sto lat czyimś uśmiechem, dobrym słowem, wspomnieniem.

Kapsuła czasu została wmurowana przed gmachem szkoły.

autor: Agnieszka Poskrop