Miłosz Bolewski wśród najlepszych

Dnia 2. grudnia 2019 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów uczniom, którzy za swoje wyniki w nauce otrzymali Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Dyplomy wręczał pan Marek Gralik, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

Wśród wyróżnionych znalazł się Miłosz Bolewski, uczeń klasy IV e technikum kształcącego w zawodzie technik informatyk. Miłosz uzyskał w ubiegłym roku szkolnym najwyższą średnią ocen spośród wszystkich uczniów naszej szkoły. GRATULUJEMY!