Mikołajkowe warsztaty dla Informatyków na UKW w Bydgoszczy

        6 grudnia 2017 młodzież kształcąca się w Technikum Informatycznym po raz kolejny uczestniczyła w warsztatach przygotowanych przez pracowników naukowych Instytutu Mechatroniki i Informatyki Stosowanej UKW w Bydgoszczy.

        Panowie w podziale na grupy laboratoryjne wzięli aktywny udział w zajęciach o tematyce: “Symulacje komputerowe w programie Comsol” – prowadzonych przez dr inż. Katarzynę Kazimierską-Drobny, “Kopiowanie rzeczywistości – skanowanie i wydruk 3D” – przygotowanych przez dr Zbigniewa Szczepańskiego,

        “Projektowanie nowoczesnych stron WWW” – prowadzonych przez dr inż. Michała Piechowiaka oraz “Do czego jest logopeda, do czego programowanie ?”, których przygotowaniem zajął się dr inż. Piotr Kotlarz.

        Dzięki aktywnej współpracy naszej szkoły z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego, uczniowie mogą poznać szerokie zastosowanie informatyki, strukturę uczelni jak również mają możliwość korzystania z bezpłatnych staży. Wielu z naszych absolwentów, zostaje na ww. uczelni, kontynuując naukę na kierunku informatyki bądź mechatroniki.

autor: Anna Otrembska