Mikołajkowe Targi Edukacji i Pracy

6 grudnia 2010 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią, odbyły się Mikołajkowe Targi  Edukacji i Pracy, w ramach realizacji projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Zostały one zorganizowane przez Młodzieżowe Centrum Kariery oraz Punkt Pośrednictwa Pracy. Honorowy patronat nad targami objął Starosta Nakielski.

Powitania przybyłych wystawców i otwarcia targów dokonała pośrednik pracy Pani Agnieszka Węglicka. Następnie do godziny 14.00 młodzież szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby bezrobotne i poszukujące pracy zwiedzały stoiska wystawców. Targi stanowiły świetną okazję do  zapoznania się z ofertą edukacyjną uczelni wyższych, ofertami pracy oraz usługami świadczonymi wobec osób bezrobotnych przez Powiatowy Urząd Pracy. Przedstawiciele policji udzielali szczegółowych informacji o możliwościach i zasadach wstąpienia w szeregi policji. Doradca zawodowy MCK Pani Agnieszka Pytel udzielała zainteresowanym osobom porad indywidualnych z zakresu metod poszukiwania pracy oraz przygotowania dokumentów aplikacyjnych, natomiast pośrednik pracy z Punktu Pośrednictwa Pracy udzielał informacji o możliwościach zatrudnienia na lokalnym rynku pracy oraz zachęcał młodzież do korzystania z usług świadczonych przez Ochotnicze Hufce Pracy w ramach ogólnopolskiego projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.

Wśród wystawców, którzy wzięli udział w targach byli między innymi: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wyższa Szkoła Bankowa, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa, Bydgoska Szkoła Wyższa, Komenda Powiatowa Policji w Nakle nad Notecią oraz Powiatowy Urząd Pracy. Na zakończenie głos zabrała Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, w którym odbywały się targi Pani Alicja Czubak.  Podziękowała wystawcom za udział, a paniom Agnieszce Pytel i Agnieszce Węglickiej za organizację imprezy. Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem, co miało swoje odzwierciedlenie we frekwencji osób zwiedzających.

Tekst i zdjęcia: Agnieszka Węglicka pośrednik pracy PPP Nakło nad Notecią