Międzyklasowy Konkurs Kolęd

        To już nasza szkolna tradycja. Zawsze w okolicach Świąt Bożego Narodzenia wszystkie klasy wraz z wychowawcami stają do wokalnej rywalizacji. Zespoły klasowe coraz częściej przygotowują swój występ nie tylko pod względem muzycznym ale dbają o specjalny image.

        Występy oceniało jury w składzie p. Dorota Banaszak, p. Wojciech Tyborski, uczennice Agata Pyszka i Małgorzata Jaruzal. Temu wyjątkowemu konkursowi kolęd przysłuchiwali się uczniowie oraz dyrekcja. Wygrała klasa Ic ze swoją anielską dyrygentką p. Justyną Jamnik-Bojewską. Drugie miejsce zajęła klasa Id i jej akompaniator akordeonista p. Sławomir Chmielewski, a trzecie klasa IIIb p. Małgorzaty Fedec.