MATURA 2013 W STASZICU

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle zadeklarowało chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego 101 tegorocznych absolwentów Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego, Technikum kształcące w zawodach : technik ekonomista, technik handlowiec i technik informatyk.

W dniu dzisiejszym maturzyści pisali egzamin z języka polskiego. W środę odbędzie się egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym odbędzie się w czwartek. W piątek maturzyści będą pisać egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym.