Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający podczas sesji styczeń-luty 2016.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 30 listopada 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2016 r.

Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie