Mamy nową pracownię komputerową

        Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią dzięki wsparciu finansowym przekazanym w ramach projektu „EduAkcja w technikach” od początku listopada może być dumny z nowej pracowni komputerowej dla uczniów Technikum kształcącym w zawodzie Technik informatyk. Szkolna pracownia została wyposażona w 18 nowych stacji komputerowych wraz z monitorami, 5 serwerów z monitorami, tablicę interaktywną z projektorem multimedialnym, 2 drukarki wraz oprogramowaniem.


        Sprzęt pozyskany w ramach projektu „EduAkcja w technikach” (realizowanym przez Miasto Bydgoszcz w partnerstwie z Powiatem Bydgoskim, Powiatem Nakielskim i Powiatem Toruńskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe) jest zgodny z wytycznymi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie przeprowadzenia egzaminu zawodowego dla technika informatyka. Uczniowie Staszica dzięki nowoczesnemu sprzętowi będą mieli możliwość wzbogacenia swojej wiedzy i umiejętności na zajęciach dydaktycznych, co miejmy nadzieję zaowocuje w wysokich wynikach egzaminu.

Autor: koordynator projektu Marta Lewandowska