“Lubię tu być. Na Zielonym” – wyjątkowi gościa na lekcji geografii w Staszicu

        30 listopada  odbyła się innowacyjna lekcja geografii, która została poprowadzona przez p. Krzysztofa Wojtkowiaka — dyrektora Krajeńskiego Parku Krajobrazowego oraz p. Mariusza Szczepańskiego — zielonego edukatora Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.

        Młodzież klas kształcących się w zawodzie technik obsługi turystycznej miała wyjątkową okazję poznać walory przyrodniczo-turystycznych tego wyjątkowego obszaru, budowę geologiczną oraz różnorodność flory i fauny występujące w Krajeńskim Parku Krajobrazowym. Ponadto obejrzeli piękną prezentację ukazującą chronione gatunki roślin i zwierząt w tej okolicy.

        Treść prelekcji stanowiła nie tylko efektywne podsumowanie szkolnych lekcji geografii, ale również pogłębiły wiedzę uczniów w omawianych zakresach tematycznych. Serdecznie dziękujemy za profesjonalne przekazanie tak cennych informacji dotyczących naszego środowiska, w którym żyjemy.

autor: Karol Lizak