Logistycy ze Staszica w KPWiK w Nakle

     Dnia 22.03.2019 r. odbyła się wycieczka do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Nakle nad Notecią.
     Podczas wycieczki młodzi logistycy zapoznali się z mechanicznymi i chemicznymi metodami oczyszczania ścieków, sposobami zbiórki odpadów i utylizacji osadów ściekowych oraz procesem uzdatniania wody. Uczniowie spotkali się także z prezesem zarządu spółki – Sławomirem Sobczakiem – który opowiedział o prawnych i praktycznych aspektach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wydarzenie było także okazją do doskonalenia języka angielskiego zawodowego w zakresie specjalistycznego słownictwa logistycznego. Wycieczka odbyła się w ramach projektu „EduAkcja w Technikach”.
Opiekunami młodzieży byli: Monika Rydzyńska i Tomasz Kowalski.
Autor: Tomasz Kowalski