Kurs prawa jazdy dla 15 uczniów w 2017 roku

        Nasza szkoła dzięki dotacji w ramach projektu „EduAkcja w technikach” mógł uatrakcyjnić ofertę edukacyjną dla uczniów technikum kształcącego w zawodzie technik logistyk i sfinansować kurs prawa jazdy kat. B. dla 15 uczniów w 2017 roku.

        W miesiącu czerwcu 2017 roku ogłoszono i rozstrzygnięto postępowanie na wykonanie usługi w postaci zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B. Wykonawcą z najatrakcyjniejszą ofertą okazała się szkoła nauki jazdy „JaZdam” Nikodema Dolaty z Piechcina.

        Uczniowie Staszica sumiennie uczestniczyli w zajęciach zarówno teoretycznych jak i praktycznych. Kurs trwał od 27.07.2017 do dnia 31.10.2017 roku. Na koniec kursu każdy z uczestników został zgłoszony do Państwowego egzaminu w siedzibie WORD w Bydgoszczy.

        Zarówno kurs jak i opłata za pierwszy egzamin na prawo jazdy (część teoretyczna oraz praktyczna) były wsparciem dla uczniów Staszica finansowanym w całości w ramach projektu „EduAkcja w technikach” (realizowanym przez Miasto Bydgoszcz w partnerstwie z Powiatem Bydgoskim, Powiatem Nakielskim i Powiatem Toruńskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe).

        Na dzień dzisiejszy można pochwalić się sukcesem zdawanych egzaminów. Kilkoro z uczestników może cieszyć się z dołączenia do grona kierowców, a pozostali uczestnicy cierpliwie czekają na swój termin egzaminu wyznaczony przez WORD w Bydgoszczy.

        Uczniowie nabyli dzięki wsparciu cenne kwalifikacje, które z pewnością będą przychylnie postrzegane przez pracodawców przy rekrutacji na wolne stanowiska pracy.

        Kolejna grupa uczniów ZSP im. S. Staszica w Nakle nad Notecią będzie mogła zawalczyć finansowany w całości kurs na prawo jazdy kat. B w ramach  projektu „EduAkcja w technikach” już na początku 2018 roku.

autor: koordynator projektu Marta Lewandowska