„Kultura bezpieczeństwa” w Staszicu

W sali konferencyjnej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy uroczyście przybliżono IX edycję programu edukacyjnego Państwowej Inspekcji Pracy pn. „Kultura bezpieczeństwa”. Gala podsumowująca realizowany w roku szkolnym 2014/2015 program miała miejsce 30 października 2015 roku. Głównym punktem uroczystości było wręczenie stosownych świadectw wyróżniającym się dyrektorom i nauczycielom szkół ponadgimnazjalnych z terenu całego województwa kujawsko-pomorskiego. W tym elitarnym gronie znalazł się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią. Imienne świadectwa i podziękowania za sprawną i skuteczną realizację programu  edukacyjnego  Państwowej Inspekcji Pracy pn. „Kultura bezpieczeństwa” odebrali: dyrektor szkoły Alicja Czubak oraz nauczyciele przedmiotów ekonomicznych: Grażyna Kinderman, Michał Hopfinger i Tomasz Hopfinger. Program realizowano w klasach I, II, III i IV Technikum. Zainteresowani uczniowie mieli niepowtarzalną sposobność zapoznania się  między innymi z tematyką ujętą w projektach „Moja pierwsza praca”, „Co młody pracownik wiedzieć powinien” oraz „Wypadki przy pracy młodych pracowników”.

Celem programu „Kultura bezpieczeństwa” było przygotowanie przyszłych absolwentów do wejścia na rynek pracy z jednoczesnym promowaniem wśród uczniów idei bezpiecznej pracy jako standardu w przyszłym życiu zawodowym. Ponadto kształtowano wśród młodzieży świadomość zagrożeń występujących w środowisku pracy. Zajęcia wpłynęły na podniesienie poziomu wiedzy oraz umiejętności w zakresie prawnej ochrony i bezpiecznych warunków pracy.