Książka nie musi przegrać z Internetem…

14. listopada w bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie bibliotekarza z rodzicami. Na tę okazję pięknie udekorowała pomieszczenie p. Dorota Januszewska. W przemiłej atmosferze przy poczęstunku bibliotekarz przedstawiła rodzicom nowości czytelnicze zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, a które wynikają z zainteresowań uczniów i służą realizacji podstawy programowej. Dyskusja dotyczyła znaczenia książki w życiu współczesnego młodego człowieka, który dopiero buduje swój system wartości, odpowiada sobie na trudne pytania, tworzy swoją osobowość.

Rodzice usłyszeli także, w jaki sposób bibliotekarz stara się inspirować czytelnictwo, rozwijać talenty i zainteresowania młodzieży. Z podziwem obejrzeli wiele wspaniałych prac artystycznych uczniów, prezentowanych w bibliotece. Bibliotekarz przekazała również rodzicom list Ireny Koźmińskiej z Fundacji „Cała Polska czyta dzieciom” na temat roli czytelnictwa w życiu każdego człowieka. Na koniec spotkania niektórzy rodzice stali się czytelnikami naszej biblioteki i wypożyczyli książki, co zdaje się najlepiej świadczy o tym, że cel spotkania został osiągnięty!

Autor: Agnieszka Poskrop