Kontynuacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Staszicu

        W ramach trwającego w Polsce Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Nakle nad Notecią realizują  dziewiątą edycję projektu „Otwarta Firma”.

        W środę 16 listopada 2016r. r. odbyło się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im.  Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią spotkanie młodzieży z  Hanną Kozakiewicz-Fiałkowską – przedstawicielem Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią. Spotkanie było kolejnym wydarzeniem zorganizowanym w szkole w ramach projektu „Otwarta „Firma”. Prelegentka przedstawiła   zasady  funkcjonowania PUP oraz przybliżyła inne instrumenty rynku pracy realizowane przez PUP. Przedstawiła zasady rejestracji bezrobotnych w Urzędzie, omówiła kategorie i profile klienta, do których po zakwalifikowaniu się bezrobotny otrzymuje wsparcie w postaci: szkoleń, kursów, staży zawodowych. Zapoznała młodzież z ofertami pracy znajdującymi się w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz ukierunkowała, w jakich zawodach jest największe zapotrzebowanie na pracowników. Ze względu na duże zainteresowanie dotacjami, które można uzyskać z Powiatowego Urzędu Pracy wyjaśniła  zasady ubiegania się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
        Spotkanie cieszyło  się dużym zainteresowaniem naszej młodzieży, przebiegało w miłej i życzliwej atmosferze. Wszyscy zgromadzeni uczestnicy zadeklarowali chęć uczestnictwa w kolejnych spotkaniach.

Organizatorami spotkania byli Pani Grażyny Kinderman oraz Pani Agnieszka Rotkiewicz.

Materiał : Agnieszka Rotkiewicz