Konsultacje Strategii RP na Rzecz Młodego Pokolenia

Dnia 27. kwietnia 2021 r. trzy wolontariuszki z naszej szkoły Zuza Gajewska- klasa 2cG, Zosia Niedbała- 2bP, Zuzia Rogalska- 2cG wzięły udział w Konsultacjach Strategii RP na Rzecz Młodego Pokolenia. Zajęcia odbywały się na platformie Webex- wersja online. W dyskusjach uczestniczyło wielu uczniów, studentów, nauczycieli. Wolontariuszki miały przyjemność rozmawiać z Anna Gembicką- polską urzędniczką państwową, prawnikiem i politykiem, w 2019 podsekretarzem stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz pełnomocnikiem rządu do spraw małych i średnich przedsiębiorstw, od 2020 r. sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z Mikołajem Bogdanowiczem- polskim politykiem i samorządowcem, od 2015 r. wojewodą kujawsko- pomorskim.
Organizatorem konsultacji był pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej Piotr Mazurek wraz z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem- pierwszym w historii Polski organem dialogu obywatelskiego między młodym pokoleniem Polaków, a najważniejszymi instytucjami państwowymi. Zajęcia dotyczyły tematów takich jak:
* Ekologia i klimat
* Rynek pracy i przedsiębiorczość
* Polityka społeczna, polityka prorodzinna i mieszkaniowa
* Zdrowie i Sport
*Edukacja i Szkolnictwo wyższe
* Społeczeństwo obywatelskie i kultura

Zajęcia podzielone były na 3 etapy, trwały one od godziny 17.00 do 20.30-20.40.
Rozpoczęcie konsultacji (30 min)
Praca w Zespołach (100min)
Podsumowanie naszych decyzji i przedstawienie wniosków, rozwiązań debat w grupie, Zakończenia spotkania (30-40min)

* Zuza Gajewska brała udział w dyskusjach z zakresu- EKOLOGIA I KLIMAT
* Zosia Niedbała uczestniczyła w dyskusjach z zakresu- RYNEK PRACY I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
* Zuza Rogalska uczestniczyła w spotkaniu grupy zajmującej się tematem- EDUKACJA I SZKOLNICTWO WYŻSZE
,,Zajęcia były bardzo ciekawe, poruszyliśmy wiele istotnych kwestii, byliśmy podzieleni na pokoje, każda grupa zajmowała się inną dziedziną, problemami na które staraliśmy się wspólnie znaleźć rozwiązanie. Każdy mógł wypowiedzieć się w danej kwestii bez krytyki. Podczas spotkań panowała przyjemna atmosfera, były to wciągające dyskusje, nie było mowy o nudzie”.

W temacie Rynek Pracy i przedsiębiorczość poruszone zostały kwestie takie jak: staże, praktyki i prace dla osób nieletnich, tolerancja na rynku pracy, podatki i łatwiejszy start, lekcje przedsiębiorczości, umiejętności interpersonalne, reformy kształcenia, edukacja ekonomiczna, prawna, dofinansowania przedsiębiorstw, PIT, emerytury i ZUS, euro w gospodarce. ,,Omawialiśmy jakie obecnie widzimy problemy na rynku pracy, proponowaliśmy reformy i dyskutowaliśmy. Każdy miał możliwość zabrania głosu i przybliżenia nam swojego punktu widzenia. Zajęcia pomogły uświadomić mi kilka rzeczy, będę zwracać większą uwagę na moje decyzje oraz będę dalej się rozwijać.”

Podczas dyskusji o Ekologii i klimacie poruszane były tematy takie jak: segregacja odpadów, mała edukacja ekologiczna i klimatyczna, duży konsumpcjonizm. ,,Przedstawialiśmy problemy i proponowaliśmy rozwiązania które byłyby korzystne dla ekologii, środowiska i klimatu oraz jak uświadamiać młodzież i zachęcić ją do pomocy Matce Ziemi.”

,,Zajęcia wiele wniosły oraz pokazały nam na co warto zwracać uwagę. Mamy teraz większą świadomość, poznałyśmy punkty widzenia innych osób i cieszymy się, że miałyśmy możliwość brać udział w dyskusjach.”

Na potwierdzenie udziału w kursie- Konsultacje Strategii na Rzecz Młodego Pokolenia uczestnicy otrzymają certyfikat.

Zosia Niedbała