KONKURS NA NAJCIEKAWSZĄ KARTKĘ LUB SPOT WALENTYNKOWY

Ogłaszamy konkurs na najciekawszą KARTKĘ LUB SPOT WALENTYNKOWY

Temat pracy powinien dotyczyć WALENTYNEK, ale dopuszcza się, żeby była ona skierowana do konkretnych osób (osoby)

Praca powinna być wykonana w formacie AVI, SWF (preferowana rozdzielczość 640×480), GIF lub JPG (rozdzielczość 800×600). Maksymalna długość spotu – 15 sekund.

Podpisaną pracę należy przesłać do 7 lutego na adres staszicwww@wp.pl lub osobiście u p. Michała Hopfingera.

Najlepsza praca będzie w dniu 14 lutego wyświetlona na :

TELEBIMIE W NAKLE NA RYNKU
– NA TELEWIZORZE W HOLU SZKOŁY
– NA SZKOLNEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Dla najlepszych prac przewidziane są także upominki i dyplomy.