Konkurs historyczny wiedzy o Konstytucji 3 Maja i ostatnich latach I Rzeczypospolitej

10 maja 2013 roku uczniowie klas pierwszych i drugich wzięli udział   w szkolnym konkursie wiedzy historycznej o czasach panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego ze szczególnym uwzględnieniem wiadomości na temat Konstytucji 3 Maja . Celem konkursu było uczczenie rocznicy uchwalenia tej pierwszej w Europie konstytucyjnej ustawy rządowej regulującej ustrój prawny Rzeczypospolitej. Udział w rywalizacji wzięło 12 osób. Uczniowie rozwiązywali test zawierający pytania o różnym stopniu trudności. Najlepszy wynik osiągnęła uczennica z klasy II d technikum handlowego Angelika Ostrowska. Drugie miejsce zajęła uczennica z klasy II b liceum ogólnokształcącego Roksana Kozłowska, a na trzecim miejscu znalazła się Eliza Dyks również z klasy II d technikum handlowego. Różnice punktowe między laureatami konkursu były minimalne. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbyło się dnia 14 maja 2013 r.

Konkurs został przygotowany przez nauczyciela historii mgr Krzysztofa Borusa.