Konkurs multimedialny – “Co powinno się zmienić…?” rozstrzygnięty

        W naszej szkole odbył się konkurs, w ramach projektu Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń którego przedmiotem było przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat: “Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości)”.

        Prace oceniane były pod kątem prezentacji tematu w sposób interesujący i przyciągający uwagę, oryginalnego ujęcia tematu, walorów edukacyjnych, estetyki i efektów wizualnych, zawartości prezentacji, grafiki i całej szaty graficznej, przejrzystości oraz technicznej poprawności wykonania. W ocenie jury uczniowie dobrze poradzili sobie z wykonaniem zadania, większość prac w ciekawy sposób przedstawiała problem.

Nagrodzeni zostali następujący uczniowie:

1 miejsce – Paweł Lepper kl.1e
2 miejsce – Bogusław Ochocki kl. 2e
3 miejsce – Patryk Wójcik kl. 2e


Serdecznie gratulujemy!

autor: Monika Rydzyńska