Konkurs Biologiczno – Przyrodniczy

Dnia 22 października 2010 roku w naszej szkole odbył się Międzynarodowy Konkurs Biologiczno – Przyrodniczy TEST BIOLOGIA PLUS – 6 edycja, który obejmował zakres wiadomości z anatomii i fizjologii człowieka. Test konkursowy trwał 45 minut i zawierał 25 zadań testowych, a każda prawidłowa odpowiedź na pytanie dawała uczniowi 4 punkty (maksymalna liczba punktów z całego testu wynosi 100). Po napisaniu testu karty z odpowiedziami zostały wysłane do siedziby Amercom S.A. Oddział Poznań.

Cel konkursu to rozwijanie i pogłębianie wiedzy z zakresu podstaw działania własnego organizmu jako zintegrowanej całości.

Opiekun uczniów: Katarzyna Waszkiewicz