Koncert dla Rodziców.

Dnia 11 lutego w naszej szkole odbyła się XI edycja ,,Koncertu dla Rodziców’’. Oficjalnego rozpoczęcia koncertu dokonała p. dyrektor Alicja Czubak. Koncert prowadziła p. wicedyrektor Wioletta Traczyk.

Jest to szczególny koncert, na który zaproszeni zostają rodzice uczniów wyróżniających się w różnych dziedzinach pracy szkoły: w nauce, sporcie, konkursach i olimpiadach, reprezentujący szkołę w Poczcie Sztandarowym, działający w Klubie HDK, Fundacji Staszica,  a także szkolny kronikarz i fotograf.

Uczniowie obdarzeni talentem artystycznym zaprezentowali się na scenie. Były utwory muzyczne ,,Serce to jest  muzyk’’, ,,Ruchome piaski’’ czy ,,Brzydcy’’, ,,Sacrum’’ był liryczny hip-hop do utworu ,,Nie mam skrzydeł, by latać’’ i freestyle i oczywiście szkolny kabaret w skeczu ,,Pralnia’’ i ,,Ludzie marginesu’’.

Na zakończenie programu przygotowanego przez młodzież rodzice usłyszeli wzruszającą piosenkę ,,Mam cudownych rodziców’’.

O tym jak cudowni są rodzice mówiła nie tylko p. dyrektor Alicja Czubak także p. Starosta Andrzej Kinderman, który w ciepłych słowach gratulował rodzicom utalentowanych dzieci.

Niespodzianką wieczoru był koncert skrzypcowy Dariusza Bagińskiego.

,,Koncert dla rodziców’’ to niezwykle ważna impreza w kalendarzu naszej szkoły. Jesteśmy dumni z naszych uczniów, że zdobywają wysokie wyniki w nauce, otrzymują stypendia, walczą o indeksy wyższych uczelni, reprezentują szkołę w środowisku lokalnym, dzielą się swoim talentem.

Dziękujemy rodzicom, że w tak licznym gronie przybyli na nasze zaproszenie. Życzymy sobie i młodzieży naszej szkoły kolejnych edycji ,,Koncertu dla rodziców’’.

Więcej zdjęć >>>>>