KOMUNIKAT – WYJAZD DO BERLINA

PROSZĘ O UZUPEŁNIENIE WPŁAT

DOTYCZĄCYCH WYJAZDU DO BERLINA

DO DNIA 25.02.2013 R.

Grażyna Kinderman