KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY NR 1-2012

W związku z pojawiającymi się pytaniami oraz niepokojem uczniów naszej szkoły i Państwa –  Rodziców naszych uczniów (prawnych opiekunów) wyjaśniam, że z całą pewnością obecnym kierunkom i zawodom, w których kształci nasza szkoła nie zagraża likwidacja!!!

W naszej szkole młodzież kształci się obecnie i nadal będzie się kształciła w zawodach:
– technik ekonomista,
– technik handlowiec,
– technik informatyk,
– sprzedawca,
– będziemy ponadto dokonywali naboru do technikum w zawodzie technik obsługi turystycznej oraz do trzyletniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie sprzedawca i do Liceum Ogólnokształcącego.
Te szkoły istnieją i istnieć będą nadal!!!
Jedyna szkoła spośród obecnie istniejących, do której nie będziemy dokonywali nowego naboru to Liceum Profilowane, ale LP obecnie istniejące będą prowadzone do matury!!!

Cóż zatem oznaczają pisma, które przesłał do Państwa domów organ prowadzący szkołę, czyli Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią? Poniżej wyjaśniam:

1.   Dla obecnych i przyszłych naszych uczniów niczego ta zmiana nie wprowadza!!!

2.   Dlaczego zatem otrzymaliście Państwo pisma?
Bo zmienia się formuła prawna szkoły, pozwalająca na uproszczenia podczas wprowadzania nowych kierunków kształcenia w nowych zawodach w przyszłości – uproszczenia dla szkoły i dla organu prowadzącego.
Przy takim formalnym przekształceniu prawo nakazuje Starostwu Powiatowemu skuteczne poinformowanie obojga rodziców ( prawnych opiekunów) każdego ucznia na piśmie.
Dodatkowo formuła prawna nakazuje wykonanie takiego przekształcenia poprzez formalną likwidację stanu obecnego i jednoczesne powołanie tego samego stanu w nieco zmienionej formie prawnej;

3.   Ten zabieg wydaje się być mało czytelny na papierze, ale zapewniam Państwa, że dla naszych uczniów obecnych i przyszłych niczego nie zmienia!!!

4.    Nasi uczniowie nadal będą się uczyli w tych samych szkołach, otrzymają takie samo wykształcenie i takie samo świadectwo ukończenia Technikum w danym, wybranym przez siebie i nauczanym zawodzie.

Życząc wszystkim naszym uczniom spokojnych, wspaniałych, ale bezpiecznych !!! ferii zimowych – serdecznie Was oraz Waszych Rodziców pozdrawiam

Alicja Czubak

P.S. Przypominam:
•    Skutecznie woda na otwartych zbiornikach wodnych w naszych warunkach atmosferycznych nigdy nie zamarza,
•    Drogi są teraz śliskie – droga hamowania dla kierowcy znacznie się wydłuża – uważajmy!!!
•    O zmroku chodzimy poboczem z elementami odblaskowymi lub ze świecącą latarką, bo to nie prawda, że skoro samochód ma światła, to kierowca dobrze nas widzi!!!
•    Bądźmy ostrożni w kontaktach z nieznajomymi,
•    Zdrowie to skarb bezcenny – nie zatruwajmy go substancjami, które nas niszczą na zawsze,
•    Zażywajmy radości i wypoczynku korzystając z uroków zimowej aury i wypoczywajmy aktywnie!