Komunikat dyrektora CKE z dnia 17 maja 2019 r.

        Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanym zgodnie z PPKwZ z 2012 r. oraz zgodnie z PPKwZ z 2017 r. w sesji czerwiec-lipiec 2019 r.

w części pisemnej
w części praktycznej