Komunikat dyrektora CKE w sprawie materiałow i przyborów na egzamin w zawodzie

Komunikat dyrektora CKE z dnia 3.12.2018 r.w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanym zgodnie z PPKwZ z 2012 r. oraz zgodnie z PPKwZ z 2017 r. w sesji styczeń-luty 2019

W części pisemnej
W części praktycznej