Komunikat dotyczący deklaracji ponownego przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Osoby, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń- luty 2021, mogą złożyć deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych jego części w sesji czerwiec – lipiec 2021 r. do dnia 8. kwietnia 2021 r. odpowiednio do dyrektora macierzystej szkoły, kierownika szkolenia praktycznego albo dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.
Deklaracje będzie można złożyć w formie pisemnej w szkole lub elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźne zdjęcie podpisanego dokumentu na adres sekretariat@staszic.eu lub na adres OKE w Gdańsku.