Komunikat dotyczący deklaracji ponownego przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Osoby, które nie zdały egzaminu, mogą złożyć deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych jego części w sesji czerwiec – lipiec 2020 r. do dnia 31. marca 2020 r. odpowiednio do dyrektora macierzystej szkoły albo dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.
Deklaracje będzie można złożyć w formie pisemnej w sekretariacie szkoły lub elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźne zdjęcie podpisanego dokumentu na adres sekretariat@staszic.eu lub na adres OKE w Gdańsku.

Dariusz Jan Betscher