Komunikat dla maturzystów

Świadectwa dojrzałości oraz zaświadczenia o uzyskanych wynikach będzie można odbierać od jutra, tj. od 30. września 2020 r., w godzinach 9.00-15.00 w sekretariacie szkoły.