Komunikat CKE – egzamin zawodowy styczeń 2017r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 listopada2016r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej  i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2017r.

część pisemna(pdf)

część praktyczna(pdf)