Komunikat CKE- egzamin zawodowy czerwiec- lipiec 2017

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 maja 2017 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2017 roku

część pisemna: KOMUNIKAT CKE

część praktyczna: KOMUNIKAT CKE