KOMUNIKAT

UWAGA !

Uczniowie którzy do dnia 08.02.2013 r nie wpłacą należnej kwoty związanej z wyjazdem

zostaną skreśleni z listy.