KOMUNIKAT

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2011/12

od 19 kwietnia 2012 r.

 

19.04.2012r. Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas maturalnych oraz organizacja matury 2012
19.04.2012r. Zebranie Rodziców dla uczniów klas I, II, IIIc, d i e – godz. 17/00.
27.04.2012r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych.
01.05.2012r. Święto Pracy – dzień wolny od zajęć szkolnych -wtorek.
02.05.2012r. Dzień wolny od zajęć edukacyjnych – środa.
03.05.2012r. Święto Konstytucji 3 maja. Dzień wolny od zajęć szkolnych.
04 – 25.05.2012r. Ustna część egzaminu maturalnego wg harmonogramu.
04.05.2012r. Matura pisemna z j. polskiego  PP – godz. 9/00 oraz z wiedzy o tańcu – godz. 14/00 – piątek
07.05.2012r. Matura pisemna z j. polskiego PR godz. 9/00 oraz historia muzyki PP i PR godz. 14/00
08 – 18.05.2012r. Matura pisemna wg harmonogramu OKE,
25.05.2012r. Informacja dla Rodziców uczniów klas 1, 2, 3c, d, e  o zagrożeniu otrzymaniem ocen niedostatecznych na koniec roku szkolnego.
18.06.2012r. Egzamin zawodowy – część pisemna  – godz. 12/00 – dzień wolny od nauki szkolnej dla pozostałych klas.
19 – 22.06.2012r. Egzamin zawodowy, część praktyczna – wg harmonogramu OKE.
25.06.2012r. Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla  klas 1,2, 3c,d,e.
29.06.2012r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2010/2011.
27 lub 28.08.2012r. Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2011/2012 – godz. 9/30.
29.06.2012r. Przekazanie do szkół świadectw maturalnych.
31.08.2012r. Przekazanie do szkół wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Wykaz dni wolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Staszica w roku szkolnym 2011/2012

  • 30 kwiecień 2012
  • 02 maja 2012  –
  • 04 maja 2012  – matura z języka polskiego
  • 08 maja 2012 – matura z matematyki
  • 10 maja 2012  – matura z języka angielskiego
  • 08 czerwca 2012  – piątek po Bożym Ciele
  • 18 czerwca 2012 – część pisemna egzaminu zawodowego