KOMUNIKAT !!!!

Uwaga Absolwenci!

Wyniki przeprowadzonego w 2011 roku egzaminu zawodowego i egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym zdający mogą sprawdzić samodzielnie na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku w serwisie dla uczniów. Kody indywidualne dla każdego zdającego, należy pobrać w sekretariacie szkoły. Zdający po wpisaniu tego kodu i hasła (PESEL) uzyskają dostęp do informacji o wyniku egzaminu. Dostęp do wyników będzie możliwy w dniu ich ogłoszenia, czyli:

  • 26 sierpnia 2011 r. wyniki egzaminów zawodowych
  • 13 września 2011 r. wyniki egzaminu maturalnego z terminu poprawkowego.

Rozdanie dyplomów i suplementów potwierdzających kwalifikacje zawodowe odbędzie się dnia 26.08.2011 r. o godzinie 900 w sali nr 6.