KOMUNIKAT

RADA PEDAGOGICZNA – ANALITYCZNA I INAUGURACYJNA

ODBĘDZIE SIĘ  30.08.2013 r.(PIĄTEK) O GODZ. 9.00

=====================================

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

WYWIESZONY JEST NA 1 PIĘTRZE (OBOK GABINETU P. V-CE DYREKTOR)

============================================

Wydanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe:

30 sierpnia 2013 r. (piątek) od godz. 11.30