KOLEJNY WYJAZD DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. S. STASZICA W NAKLE – TECHNIKUM INFORMATYCZNEGO NA UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY

1 kwietnia 2016 r. uczniowie TI klasy Ie oraz II e wzięły udział w wykładzie i laboratoriach w Instytucie Mechatroniki i Informatyki Stosowanej, prowadzącej kierunek Informatyki i Mechatroniki.

Młodzież mogła wysłuchać wykładu poświęconego „Interfejsom mózg – komputer” przeprowadzonego przez dr. inż. D. Mikołajewskiego oraz wziąć aktywny udział w zajęciach praktycznych m.in. „Czy umiesz sterować myślą?” prowadzone przez dr. Inż. D. Mikołajewskiego, „Grafika i animacje” przygotowane przez dr inż. K. Kazimierską – Drobny,

„Programowanie wirtualnych przyrządów pomiarowych” – dr. inż. G. Śmigielskiego oraz „Skan i druk 3D dla każdego” prowadzone przez mgr inż. Z. Szczepańskiego.

Uczniowie ZSP im. S. Staszica dziękują pracownikom naukowym Instytutu Mechatroniki i Informatyki Stosowanej za możliwość poznania uczelni oraz wzięcia aktywnego udziału w zajęciach. Dziękujemy za współpracę.

Wyjazd zorganizowała p. A. Otrembska, młodzieżą opiekowali się p. wicedyrektor W. Traczyk, p. J. Gryko oraz p. M.Sass-Jakóbczyk.

WIĘCEJ  ZDJĘĆ >>>>>