Kolejny etap realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” w Staszicu

Rok szkolny 2015-2016 jest Rokiem Otwartej Szkoły. Otwarta Szkoła to taka, która nie zamyka się na naukę, kulturę, środowisko lokalne. Potrafi korzystać z tego co ją otacza.

We wtorek 31 maja 2016 r. odbyło się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im.  Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią spotkanie młodzieży z  Panią Annę Wachowską pracownikiem sekcji prewencji wypadkowej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy. Spotkanie było kolejnym wydarzeniem zorganizowanym w szkole w ramach ogłoszonego przez MEN roku szkolnego 2015/16, Rokiem Otwartej Szkoły. Spotkanie  zostało przygotowało przez Szkolne Koło Ekonomiczne w ramach projektu na zajęcia pozalekcyjne realizowane ze środków Powiatu Nakielskiego pt. „Przedsiębiorczość bez granic”. Program edukacyjny pn. „Kultura bezpieczeństwa”, adresowany jest  przede wszystkim do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Pani Anna Wachowska zaprezentowała struktury, zakres działalności Państwowej Inspekcji Pracy, poinformowała młodzież o przepisach prawnych odnoszących się do podejmowania pierwszej pracy oraz o przepisach BHP. Pracownik OIP Bydgoszcz podczas spotkania skoncentrował się przede wszystkim na przyczynach i okolicznościach wypadków przy pracy. By unaocznić problem i ukazać jego ogrom prelegentka wykorzystywała autentyczne, przekonujące odbiorcę – młodego człowieka – zdjęcia. Obraz stanowił i ukazywał potęgę ludzkiej bezmyślności, niekiedy jakże tragicznej w skutkach – prowadzącej do śmierci. . Na zakończenie spotkania poinformował, że Państwowa Inspekcja Pracy opracowała szereg publikacji dotyczących prawnej ochrony pracy, adresowanych do osób młodych, w tym komiks Moja pierwsza praca oraz cykl krótkich filmów popularyzujących najważniejsze zagadnienia z zakresu prawnej ochrony pracy Para na etacie.

Była to bardzo interesująca, praktyczna lekcja, w trakcie której nasza młodzież mogła wzbogacić swoją wiedzę  z  zakresu  promowania kultury i bezpieczeństwa pracy oraz ochrony prawnej pracy. Program edukacyjny ”Kultura bezpieczeństwa” realizowany jest        także na zajęciach pozalekcyjnych przez nauczycieli przedmiotów ekonomicznych: G.Kinderman, M. Fedec, A. Rotkiewicz,  M.Hopfinger i T.Hopfinger.

Materiał: Agnieszka Rotkiewicz

GALERIA >>>>